Tumblelog by Soup.io
 • amandacruzharris
 • krakremija
 • evilmusic
 • yoursovest
 • prosiaczekk
 • bienouioui
 • malygarnek
 • jormungund
 • seraphic
 • pannowacki
 • soll
 • Sahnesuppe
 • filthyhumans
 • Primus87
 • oyesfa
 • czentrifuga
 • Lycantrophia
 • pe
 • vermillionlove
 • yumi-mizuno
 • lurdesmonteiro
 • namietnosci
 • gonzoesque
 • retox
 • eins23tier
 • LillaMy
 • isik5
 • delusions
 • juliajulia
 • silokiki
 • immobilier
 • lugola
 • wstawieplywaizabasienazywa
 • Tornerai
 • kikka
 • pinkcacaoo
 • ankh
 • handstandsforyou
 • katioszka
 • zoladkowaostra
 • fuckingawesome
 • anka
 • caireann
 • tomatocream
 • choppedheidi
 • jennsn
 • 18alexa18
 • zielonazielona
 • lapkaKot
 • bokm
 • Punkroc
 • dluga
 • ovvlsome
 • thefrenchmatt
 • westentaschenphilosoph
 • crux
 • marionnette
 • guyver
 • niewinnie
 • etherealm
 • unitedsoupsphotoart
 • evenflow
 • angelsdemon
 • iloftdesign
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

5575 1b6a 420
Reposted fromnutt nutt viano-longer-kore no-longer-kore
5055 2405 420

February 20 2018

2263 d92a 420
Reposted fromflesz flesz viapoppyseed poppyseed
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viapoppyseed poppyseed
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.

Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.

Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— Marcin Świetlicki, 'Olifant'
Reposted fromwiolanta wiolanta viapoppyseed poppyseed
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viapoppyseed poppyseed
Be bold. But not bold, be fucking bold
— James Frey, A Million Little Pieces
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
Reposted fromsz sz viaoll oll
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaoll oll
0408 8cd8 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaoll oll
4475 f63a 420
Reposted fromneon neon viaoll oll
Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.
— Anna Dalia Słowińska
Reposted frominpassing inpassing viaoll oll
5884 f48f 420
Reposted fromexistential existential viaoll oll
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
5948 412e 420
Reposted fromstroschek stroschek viatomash tomash

February 19 2018

Reposted fromlaserpony laserpony vialucanus lucanus
Reposted fromTullfrog Tullfrog viatomash tomash
5786 46ed 420
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl